Du er her: Forside Tekstbase Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589) Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589), Side: 154 (168 i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 154 af 164 sider (Side 168 i forlægget)

Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589)
Document Buttons
17. Gud giffue oss alle sin Naade saa blid, HErre Gud trøste dem som bange ere, At leffue der hoss dig til euig tid, Oc da faar Sorrigen en god ende.
Den Troende Sielis Aandelige Brudsang, om IEsu Christo, hendis Himmelske Brudgom.
AF Høyheden oprunden er, En Morgenstiern saa klar oc nær, Fuld aff Sandhed oc Naade: Du Davids Søn aff Iacobs Stam, Min Konning god oc min Brudgam, Fryder mig offuer maade: Lifflig, venlig, Skøn oc herlig, Stor oc hedrlig, Rijg paa Gaffuer, Liuss oc Liff ieg i dig haffuer. 2. Du lille Barn, deylig oc skøn, Gud Faders oc Mariæ Søn, O du høybaarne Konning: Du est mit Hiertis Lilium, Dit hellig Evangelium, Er sødt som Melck oc Honning: Kiere, HErre, Hosianna, Himmels Manna, Dig til ære, Glad i Aanden vil ieg være. 3. Du skinnende Iaspis oc Rubjn, Indleg vdi mit Hiertis Skrjn, Til dig Kierligheds Brynde: