Du er her: Forside Tekstbase Anders Arrebo: Hexaemeron (1618) Anders Arrebo: Hexaemeron (1618), Side: 1

Tekstbase - kontekst

Du er på side 1 af 263 sider

Anders Arrebo: Hexaemeron (1618)
Document Buttons
HEXAEMERON RHYTHMICO DANICUM.
Det er: Verdens Første Vges
Sex Dages præctige oc mæctige Gierninger/ med den allerhøjeste Skaberes alting-formuende Finger paa det allermesterligste skabte oc beredde; Hans ubegribelige Viisdom/ oc ubeskrifvelige Godhed/ til højforskyldte Hæder oc Ære/ oc hans ædeligste Creature Mennisket/ til et ret Sursum corda , Siel-oc Ansict-opløftelse/ oc Skaberens hellige oc herlige Beskuelse;
Paa Heroiske Riim-maade af Mose første oc andet Capitel/ udsatte oc uddragne Af M. Anders Christensøn Arøboe / fordum Sognepræst i Oringborg.

Psalm CXI.

Store ere dine Gierninger ô HErre/ hvo dennem acter/ seer sin Hiertens Lyst der paa.

Kiøbenhaffn/ tryckt hos Hendrick Gøde/ K. M. oc Univ. Bogt. Anno M DC LXI .