Du er her: Forside Tekstbase Anders Arrebo: Hexaemeron (1618) Anders Arrebo: Hexaemeron (1618), Side: 68

Tekstbase - kontekst

Du er på side 68 af 263 sider

Anders Arrebo: Hexaemeron (1618)
Document Buttons
Efter Liuset oc Ild tør hand i Flinten ej leede, Liuset er vel bestild, foruden Lampen hin feede. Soolen maa' undergaa', oc Maanen qvelder oc falder, Liuset maae for ham staae, naar hand ret vinker oc kalder, Slig en ærefuld Gud vi maae bekiende med ære, Ind vi kommer oc ud, vi fryct for hannem maae bære. Kryber du skønt i vraa, du stiel, du booler oc røfver, Du for hannem maa staae, du ej hans Øjen undløber.

v. 4. Oc Gud saa, at Liuset var godt.

Kostelig Roos oc Lof fick Kronen i Salomons tiide, Som til zierlig behof, i Templen liuste saa viide: Skickelsen deilig var, men længer Liuset ej vared, Præsternis Oliekar der til blef aldrig u-spared. Evige Gud, hvad Roos, vil Dagens Klarhed fortiene, Baade som fra oc hoos skin ofver guldet det reene, Hører oc aldrig op, men Liuset dejlig oc klare, Ofverskin Dal oc Top, saa længe Verden skal vare. Skulde det vær' ej got, som Godhed selfver mon giøre, Være foruden Spot, hves Viisdommen self mon udføre; Got var Liuset dernest, for egen Skickels' hin klare, Klarhed er altid bæst, oc liigest Englenis Skare. Liuset end siges got, for sin udretninger goode, Verdens deilige Slot, for dig u-siunlig her stoode: Verdens underlig Ting, af hvilke Skaberen kændis, Ginge du vel omkring, om Liuset aldrig optændis. Liuset er allerbæst, for det af Skaberen priisis, Som veed oc allermeest, hvad meest skal ære beviisis; Hvad nu Skønheden self, saa højt mon rose med ære, Acter mand saare vel, det kand ej skønnere være. Lifliger Øjentrøst, ô Sandheds skønneste Moder, Phosphori søøde Røst, oc nærmest' Englenis Broder, Præctig Darii Sool, oc du Sysigambis saa herlig, Træder du nu af Stooel, du Qvinde tuctig oc ærlig: