Du er her: Forside Ordbøger Brugervejledning Udgivelsesprincipper
Handlinger tilknyttet webside
 • Send this page to somebody
 • Print this page

Udgivelsesprincipper

 

Teksterne i ordbogsbasen er alle udgivet til dette formål af Jonathan Adams og Peter Zeeberg med under medvirken af Niels Grotum.

 

Ordbogsbasen har brugt følgende forlæg:

 

 • Pedersen 1510 Vocabularium ad usum dacorum, udg. af Inger Bom og Niels Haastrup, Det 16. århundredes danske vokabularier 1 (København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 1973)

 • Smith 1520 Hortulus synomymorum, udg. af Inger Bom, Det 16. århundredes danske vokabularier 2 (København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 1974)

 • Tursen 1561 Vocabularius rerum, udg. af Jørgen Larsen, Det 16. århundredes danske vokabularier 3 (København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 1975)

 • Smith 1563 Libellus vocum Latinarum, udg. af Jørgen Larsen, Det 16. århundredes danske vokabularier 4 (København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 1991)

 • Hingelberg 1576 Vocabulorum variorum expositio, udg. af Jørgen Larsen, Det 16. århundredes danske vokabularier 5 (København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 1995)

 • Pors 1594 De nomenclaturis Romanis, udg. af Jørgen Larsen, Det 16. århundredes danske vokabularier 6 (København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 1995)

 • Colding 1622 Povl Jensen Colding, Dictionarium Herlovianum, Det Kongelige Bibliotek (Kl. 60908 8°)

 

Der er ikke foretaget kollationering med andre eksemplarer med henblik på eventuel intern variation mellem de enkelte eksemplarer. UJDS's faksimileudgaver er alle sammensat af fotografiske optagelser fra flere eksemplarer. Fortegnelser over hvilke sider der stammer fra hvilke eksemplarer, findes i indledningerne til de respektive udgaver.

 

Eventuelle supplementer der findes i senere optryk af disse opbøger (Pedersen, Köln 1514 og Leipzig 1518 samt Tursen, København 1579), er ikke medtaget i udgaven. Dog er disse i visse tilfælde anvendt som sammenligningsmateriale i forbindelse med det kritiske arbejde med teksten (se nedenfor).

 

Teksten gengives sideret men ikke kolonne- eller linjeret. Derimod er artikler altid adskilt typografisk. Af praktiske årsager er én artikel i forlægget i visse tilfælde delt i en eller flere artikler i ordbogsbasen, således at et sublemma i en ordbog optræder som et lemma i basen. Dette er gjort for at gøre sublemmaer søgbare.

 

Teksten gengives bogstavret men tilpasset moderne tegnsæt. Dette indebærer at:

 

 • r-rotunda og r med hovedstav gengives som r

 • både højt og rundt s skrives s

 • ß gengives som ss

 • e-caudata gengives som æ

 • typografiske forkortelser og ligaturer opløses stiltiende (fx nasalstreg, &, -que)

 

Forkortede udtryk (fx forfatternavne, grammatiske og prosodiske oplysninger, m.m.) står i rødt og oplyses ved hjælp af mouseover.

 

 

Konjekturer

 

Der er inført et minimum af konjekturer. Teksten er kun blevet rettet, når der er tale om trykfejl eller andre indlysende fejl. Det kan i mange tilfælde være vanskeligt at skelne mellem trykfejl og usædvanlige ortografiske varianter. I en del tilfælde har vi derfor ladet tvivlsomme ord stå og nøjedes med at tilføje en note. Hvor der er indført konjekturer, tager søgningerne altid hensyn til både konjekturer og forlæggets ordlyd.

 

Til konstatering af trykfejl har vi haft nytte af følgende værker:

 

 • Pedersen 1510 Pedersens egen liste over trykfejl og rettelser udgivet i UJDS-udgaven, s. 197-201; Calepinus (Paris, 1509)

 

 • Smith 1520 Hier. Cingularius, Tersissima latini sermonis eloquii collectanea (Leipzig, 1514)

 

 • Smith 1563 Smiths eget index, hvor rettelser i forhold til brødteksten er angivet med asterisker

 

 • Tursen 1561 Andenudgaven: København 1579.

 

 • Colding 1626 Povl Jensen Colding, Etymologicum Latinum (1622), hvorfra glosestoffet i Colding 1626 er hentet

 

 

Redaktionelle indgreb

 

Det har i visse tilfælde været nødvendigt at supplere tekst i resultatlisten og artikelvisningen. Et par eksempler:

 

 

(1)

latium en dell aff walland

latius noget aff thet land

 

Her har vi i de visninger hvor kun artiklen latius er synlig, suppleret med latium fra den foregående artikel for at give den danske forklaring mening

 

latius noget aff latium

 

 

(2)

adamantinus giort aff demant

adamanteus idem

 

Her har vi i de visninger hvor kun artiklen adamanteus er synlig, suppleret med opslagsordet fra den foregående artikel for at give den danske ækvivalent:

 

adamanteus giort aff demant

 

 

(3)

contorqueo ieg tilsammen tuinger/ til hobe bøger

 

Eftersom de to danske ækvivalenter optræder hver for sig i resultatlisten, supplerer vi i denne visning ieg til til hobe bøger.

 

contorqueo ieg til hobe bøger

 

 

 

Alle oplysninger om rettelser og suppleringer fås ved mouseover.

 

Alle søgninger foretages automatisk i de supplerede ordformer.

 

 

Ordforklaringer

 

I de tilfælde, hvor vi vurderer at en forklaring eller oversættelse til moderne dansk er påkrævet, kan man se de nødvendige oplysninger ved hjælp af mouseover. For eksempel giver mouseover over Christmaanit oplysningen "Dvs. december".

 

Vi har dog været tilbageholdende med at bruge denne mulighed for meget da vi ikke ønsker at præsentere brugeren for en fastlåst fortolkning af ordbogstoffet.