Du er her: Forside Præsentation Publikationsliste: Peter Zeeberg
Handlinger tilknyttet webside
 • Send this page to somebody
 • Print this page

Publikationsliste: Peter Zeeberg

 1. "Stephanius' Colloquia Familiaria (Kbh. 1634) og den humanistiske skolekollokviegenre", Museum Tusculanum 48-51, 1981, 165-211.

 2. "Kemi og kærlighed. Naturvidenskab i Tycho Brahes latindigtning", Litteratur og lærdom. Dansk-svenske nylatindage, april 1985, red. Marianne Alenius & Peter Zeeberg (Renæssancestudier 1), København 1987, 149-161.

 3. (Sammen med Karen Skovgaard-Petersen) "Erasmus Lætus' dåbsskrift (1577) - præsentation af et dansk renæssancefestskrift", Museum Tusculanum 57, 1987, 222-239.

 4. "Amor på Hven - Tycho Brahes digt til Erik Lange", Renæssancen. Dansk - europæisk - globalt, red. Minna Skafte Jensen og Marianne Pade (Renæssancestudier 2), København 198, 161-181.

 5. "Adel og Lærdom hos Tycho Brahe", Latin og Nationalsprog i Norden, red. Marianne Alenius, Birger Bergh & Karsten Friis-Jensen (Renæssancestudier 5), København 1991, 21-31.

 6. "Science versus secular life, a central theme in the Latin poems of Tycho Brahe", Acta conventus neo-Latini Torontoniensis, ed. A. Dalzell, C. Fantazzi & R. J. Schoeck, Binghamton 1991, 831-38.

 7. Erasmus Lætus' skrift om Christian IVs fødsel og dåb (1577) udgivet og oversat af Karen Skovgaard-Petersen og Peter Zeeberg, København (DSL, C.A. Reitzels Forlag) 1992 .

 8. Den praktiske Muse. Tycho Brahes brug af latindigtningen (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, nr. 321), København 1993.

 9. Tycho Brahes "Urania Titani". Et digt om Sophie Brahe, (Renæssancestudier 7), København 1994.

 10. "Alchemy, astrology, and Ovid. A love poem by Tycho Brahe", Acta Conventus neo-Latini Hafniensis, ed. Rhoda Schnur et. al. (Medieval and Renaissance Texts and Studies 120), Binghamton, NY 1994, 997-1008.

 11. "Neo-Latin poetry in its social context. Some statistics and some examples from sixteenth century Denmark", Mare Balticum - Mare Nostrum, Latin in the Countries of the Baltic Sea (1500-1800) (Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ B 274), Jyveskylä 1994, 9-21.

 12. "The inscriptions at Tycho Brahe's Uraniborg", A History of Nordic Neo-Latin Literature, ed. Minna Skafte Jensen, Odense 1995, 251-266.

 13. "15 epigrammer af Holberg" [oversættelse], Gammel dansk. Studier et alia til ære for Mogens Herman Hansen, København 1995, 112-115.

 14. "Heinrich Rantzau (1526-1598), a Literary Maecenas between Denmark and Germany", Reformation and Latin Literature in Northern Europe, ed. Inger Ekrem, Minna Skafte Jensen and Egil Kragerud, Oslo 1996, 138-150.

 15. "En muse finder sit hjem. Tycho Brahe set med hans egne øjne", Tycho Brahe, Stjärnornas Herre, Landskrona 1996, 67-78.

 16. "Ad fontes - Jacob Madsen Århus' Opfordring til at lære græsk (1577)", Hvad tales her om? 46 artikler om græsk-romersk kultur. Festskrift til Johnny Christensen, red. Mette Sophie Christensen m.fl., København 1996, 401-410.

 17. (Sammen med Karen Skovgaard-Petersen) "Recent work on Nordic Neo-Latin literature (1992-96)", Symbolae Osloenses 72, 1997, 172-184.

 18. (Sammen med Lars Boje Mortensen) "The Database of Nordic Neo-Latin Literature on the World Wide Web. Introduction and Status 1997", Symbolae Osloenses 72, 1997, 185-189.

 19. [Latinske digte af Jens Andersen Beldenak og Jørgen Sadolin, tekstudgave, oversættelse og tekstkritisk kommentar,] Danmarks Kirker, Odense Domkirke, Skt. Knud. Gravminder (Odense Amt 8-10), 1997, 793-797.

 20. "The Breakthrough of Renaissance Humanism in Denmark: the Case of Greek", Studi Umanistici Piceni XVIII, 1998, 197-203.

 21. "The Literary Patronage of Heinrich Rantzau (1526-1598)", Acta Conventus Neo-Latini Barensis ed. Rhoda Schnur et. al. (Medieval and Renaissance Texts and Studies 184), Tempe, Arizona 1998, 592-98.

 22. "Renæssancen på Hven", Renässans för Skåne 1999, red. Camilla Sjöstrand, Tomelilla 1998, 204-209.

 23. Saxos Danmarkshistorie, [oversættelse] København (DSL/Gads Forlag) 2000.

 24. "Hver tid sin Saxo", Bogens Verden, årg. 82, nr. 4, 2000, 3-7.

 25. (Sammen med Karen Skovgaard-Petersen) "Recent Work on Nordic Neo-Latin Literature (1997-2000)", Symbolae Osloenses 76, 2001, 201-210.

 26. "Saxo" [forfatterportræt] Arkiv for Dansk Litteratur.

 27. "Tycho Brahe" [forfatterportræt] Arkiv for Dansk Litteratur.

 28. "Saxo og hans oversættere", Studier i Nordisk 2000-2001. Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning, København 2002, 133-144.

 29. "Heinrich Rantzau (1526-98) and his humanist collaborators. The examples of Reiner Reineccius and Georg Ludwig Froben", Germania latina - Latinitas teutonica. Politik, Wissenshaft, humanistischer Kultur vom späten Mittelalter bis in unsere Zeit. Herausgegeben von Eckhard Keßler und Heinrich C. Kuhn. (Humanistische Bibliothek. Texte und Abhandlungen. Reihe I. Abhandlungen, Bd. 54), München 2003, 539-52.

 30. "Hans Svanings Danmarkshistorie", Carlsbergfondets Årsskrift 2003, 12-13.

 31. "Saxo på dansk", mål & mæle 3, 2003, 5-12.
 32. "En stadig proces. Latinske klassikere i oversættelse." Om fortidens fremtid - Forsvarstaler for det klassiske, red. Brian Andreasen. Århus 2003, 241-60.

 33. "Hans Svaning og hans latinske Danmarkshistorie", By, marsk og geest 15, 2003, 26-37.

 34. Heinrich Rantzau. A Bibliography, København (DSL/C.A. Reitzels Forlag) 2004 .

 35. "Tycho Brahe", Dictionary of Literary Biography. Volume 300: Danish writers from the Reformation to Decadence, 1550-1900, ed. Marianne Stecher-Hansen, Detroit 2004, 105-113.

 36. "Translating Saxo", Saxo and the Baltic Region. A Symposium, ed. Tore Nyberg, Odense 2004, 13-22.

 37. (Sammen med Karen Skovgaard-Petersen) "Recent Work on Nordic Neo-Latin Literature (2001-2004)", Symbolae Osloenses 79, 2004, 179-189.

 38. "Antikke vers på dansk", Mål og Mæle 3-4, 2005, 26-29.

 39. Saxo Grammaticus, Gesta Danorum. Danmarkshistorien, latinsk tekst udgivet af Karsten Friis-Jensen, dansk oversættelse ved Peter Zeeberg, København (DSL/Gads Forlag) 2005.

 40. "Peder Flemløses Lærde hyrder", Danmark og Renæssancen, red. Carsten Bach-Nielsen m.fl., København 2006, 206-215.

 41. "Den latinske Tycho", Tycho Brahes verden. Danmark i Europa 1550-1600, red. Poul Grinder-Hansen, København 2006, 85-94.

 42. "Diktaren", Att låta själen flyga mellan himlens tinnar. Tycho Brahe och renässancen, red. Håkan Håhansson, Stockholm 2006, 135-167.

 43. "Tycho Brahes Uraniaelegi. Nyoversættelse, tekst og kommentarer", Renæssanceforum 3, 2007. (PDF)

 44. (Sammen med Lars Boje Mortensen og Karen Skovgaard-Petersen, afsnit i:) Dansk litteraturs historie, bind 1, red. Klaus P. Mortensen og May Schack, København 2007.

 45. "Virgilian Imitation in Johannes Pratensis' Latin Pastoral Daphnis (Copenhagen 1563)." Symbolae Osloenses 83, 2008, 96-103

 46. (Sammen med Jonathan Adams) Renæssancens sprog i Danmark. (Website, åbnet 2009).

 47. (Sammen med Jonathan Adams) "The Dictionary Database at www.renaessancesprog.dk: An Online Tool for the Study of Renaissance Language in Denmark", Renæssanceforum 6, 2010. (PDF)

 48. "The Bucolica (1560) of Erasmus Laetus", Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Budapest 2006), ed. Rhoda Schnur et al., Tempe, Arizona 2010, 839-845.

 49. "'Amico optimo!' Den indledende brevveksling fra Tycho Brahes bog om den nye stjerne (1573) i dansk oversættelse." Aigis. Supplementum I: Festskrift til Chr. Gorm Tortzen. 2011. (PDF)

 50. "Tycho Brahe's Uraniborg, Research Centre and Aristocratic Residence", On Renaissance Academies. Proceedings of the international conference "From the Roman Academy to the Danish Academy in Rome / Dall'Accademia Romana all'Accademia di Danimarca a Roma" The Danish Academy in Rome 11-13 October 2006 (Analecta Romana Instituti Danici, Supplementum XLII), ed. Marianne Pade, Roma 2011, 155-160.

 51. (Sammen med Jonathan Adams) "Dansk(e) renæssancesprog," Studier i Nordisk 2008-2009, København 2011, 5-13.

 52. (Sammen med Karen Skovgaard-Petersen) "Recent Work on Nordic Neo-Latin Literature (2004-2009)," Symbolae Osloenses 2011, 226-245.

 53. Ludvig Holberg, Niels Klims underjordiske rejse indeholdende en ny teori om jorden og en historisk beretning om det hidtil ukendte femte monarki, trykt efter et manuskript i salig Abelins bibliotek. Oversat af Peter Zeeberg med illustrationer af Ole Sporring, København 2012.

 54. "Holberg og ligestilling, i anledning af den nye oversættelse af Niels Klim," Tersløsegaard 2013. Holberg og kvinderne, København 2013, 27-42.

 55. "Videnskab og lidenskab – Tycho Brahes latinske digtning," Kvant. Tidsskrift for Fysik og Astronomi, 2013, 4, 13-16.

 56. (Sammen med Karen Skovgaard-Petersen) "Verdensfjerne matematikere, blodtørstige anatomer og sexhungrende hustruer: Swifts Gulliver og Holbergs Klim", Aigis, supplementum III, Festskrift til Christian Marinus Taisbak – 80 år, 2014.

 57. "Sludder og vrøvl – mejslet i sten," Kirkegårdskultur 2014-15, 66-73.

 58. (Sammen med Annika Ström) "Scandinavia", Oxford Handbook of Neo-Latin, 2015, 493-508.

 59. "En hilsen til en stor astronom", Aigis , supplementum IV, Festskrift til Fritz S. Pedersen i anledning af hans 70 års fødselsdag, 2015.

 60. Saxos Danmarkshistorie, [oversættelse] (2. udg.) København (DSL/Gads Forlag) 2015.

 61. Ludvig Holberg, Erasmus Montanus, Erasmus Montanus, resumé og kommentar, Ludvig Holbergs Skrifter, 2015.

 62. Ludvig Holberg, Fortale til Fursmans Le Théâtre Danois, tekstudgivelse, Ludvig Holbergs Skrifter, 2015.

 63. Ludvig Holberg, Jean de France, tekstudgivelse og kommentar, Ludvig Holbergs Skrifter, 2015.

 64. Ludvig Holberg, Jeppe på Bierget, kommentar (under medvirken af Gunnar Sivertsen), Ludvig Holbergs Skrifter, 2015.

 65. Ludvig Holberg, Kilde-Reysen, tekstudgivelse, indledning, kommentar (sammen med Merethe Ross), Ludvig Holbergs Skrifter, 2015.

 66. Ludvig Holberg, Mester Gert Westphaler (1723), tekstudgivelse, kommentar (sammen med Johan Rosdahl), Ludvig Holbergs Skrifter, 2015.

 67. Ludvig Holberg, Mester Gert Westphaler (1724), tekstudgivelse, indledning, kommentar (sammen med Merethe Ross), Ludvig Holbergs Skrifter, 2015.

 68. Ludvig Holberg, Niels Klim, oversættelse, indledning (sammen med Karen Skovgaard-Petersen) og kommentar (sammen med Karen Skovgaard-Petersen), Ludvig Holbergs Skrifter, 2015.

 69. Ludvig Holberg, Philosophus udi egen Indbilding, resumé og kommentar (sammen med Lisbeth Nyborg), Ludvig Holbergs Skrifter, 2015.

 70. Ludvig Holberg, Tilegnelse til Phœnixberg, tekstudgivelse og indledning, Ludvig Holbergs Skrifter, 2015.

 71. "Koncentration (sb.)," EDO. Ebbas danske ordbog, red. Laurids Kristian Fahl m.fl., 2016, 102-105.
 72. (sammen med Karen Skovgaard-Petersen) "Fra postbud til verdenshersker. Samfundssatire i Holbergs Niels Klim", Det lange lys. 2000-tals spørgsmål, 1700-tals svar, red. Thomas Bredsdorff og Søren Peter Hansen, Kbh. 2017, 133-145.

 73. Ludvig Holberg, Niels Klim, oversat af Peter Zeeberg, (Holberg • Ludvig Holbergs hovedværker 16), Aarhus 2018.

 74. Ludvig Holberg, Epigrammer, oversat af Peter Zeeberg, (Holberg • Ludvig Holbergs hovedværker 21), Aarhus 2018.

 75. (sammen med Karen Skovgaard-Petersen) "Ludvig Holbergs forfatterskab – et overblik", Holberg • Et udvalg, Aarhus 2019, 9-21.

 76. "Heinrich Rantzau (1526-1598): patron of the arts and bibliophile", Renæssanceforum 15, 2019 (PDF).

 77. "Collections of Latin inscriptions from the milieu around Henrich Rantzau", Cultural Encounter and Identity in the Neo-Latin World, ed. Camilla Horster & Marianne Pade, Roma 2020, 231-239.

 78. "VI. Dikten: Humanisme og latindigtning", Blotta ögat. Tio essäer om Tycho Brahes ständigt expanderande universum. Tycho Brahe Museet på Ven, 2020.

 79. "Til min højlærde ven ... Et brev fra Tycho Brahe til Anders Sørensen Vedel, 18. september 1599", Nogle betænkninger om dansk sprog og litteratur: Festskrift til Marita Akhøj Nielsen, red. Jens Bjerring-Hansen, Simon Skovgaard Boeck og Eva Skafte Jensen, København 2021, 431-45.

 80. "Latin", Dansk sproghistorie bd. 5, Dansk i samspil, 2021, 197-220.

 81. "The language of the professors: Latin/Danish code-switching around 1600", Studia Humanitatis: Essays in Honour of Marianne Pade on the Occasion of her Sixty-Fifth Birthday 8 March 2022, Nordic Journal of Renaissance Studies 18, 2022.

 82. Tycho Brahe, De nova stella. Tycho Brahes bog om den nye stjerne, oversat af Chr. Gorm Tortzen, Peter Zeeberg og Minna Skafte Jensen, redaktion Bertil Dorch og Peter Zeeberg, Odense 2022.

 83. "Learning Latin: an edition of three sets of Latin exercises from seventeenth-century Denmark", Nordic Journal of Renaissance Studies 18, 2022.

 84. "Georg Ludwig Frobenius", Efterslæt – festskrift til Sebastian Olden-Jørgensen, red. Kristoffer Schmidt og Jes Fabricius Møller, Den danske Historiske Forening 2024, 94-98.

 


Som redaktør:

 1. Litteratur og lærdom. Dansk-svenske nylatindage, april 1985, redigeret af Marianne Alenius og Peter Zeeberg (Renæssancestudier 1), København 1987. 149-161.

 2. Minna Skafte Jensen, Friendship and Poetry. Studies in Danish Neo-Latin Literature, edd. Marianne Pade, Karen Skovgaard-Petersen, and Peter Zeeberg. (Renæssancestudier 12), Copenhagen 2004.

 3. Danmark og Renæssancen, redigeret af Carsten Bach-Nielsen, Johan M. Jensen og Jens Vellev og Peter Zeeberg, København 2006.

 4. Renæssanceforum 2, "Frederik II som mæcen", redigeret af Minna Skafte Jensen, Karen Skovgaard-Petersen og Peter Zeeberg, 2007.

 5. (sammen med Laurids Kristian Fahl) Holberg • Ludvig Holbergs hovedværker 1-22, Aarhus 2016-18.

 6. (sammen med Laurids Kristian Fahl) Holberg • Et udvalg, Aarhus 2019.

 7. (sammen med Anne Olsson, Paul Ström, Lars Forsberg og Stine Nordahn Frederiksen) Blotta ögat. Tio essäer om Tycho Brahes ständigt expanderande universum. Tycho Brahe Museet på Ven, 2020.

 
 

 

Andet:

 1. "Levende og medrivende" (nekrolog over Otto Steen Due). Information, 19. januar 2008.

 2. (sammen med Karen Skovgaard-Petersen) »En underjordisk verden, som spejler os selv« , Weekendavisen, 2. november 2012.

 3. "Tycho Brahes latindigtning", Logos, Klassikerforeningens medlemsblad, Tema: Efterantik latin, 2016, 41-47.