Du er her: Forside Tekstbase Anders Arrebo: Hexaemeron (1618) Anders Arrebo: Hexaemeron (1618), Side: 31

Tekstbase - kontekst

Du er på side 31 af 263 sider

Anders Arrebo: Hexaemeron (1618)
Document Buttons
Saa herlig Skenck oc Gafve, Du skabte dem for os ocsaa, I Vær oc Vand at flyde, Paa det vi kunde dennem faae, Til Mad oc Kraft at nyde.
10. Gif os, ô HErre, dagligt Brød, Vor daglig Kaast oc Klæde, Frj os fra alskens Hungers Nød, Forsørg' os med vor føde. Velsigne du vort Huus oc hiem, Vor Booe oc Børn til gode, Saa vi forsørge maatte dem, Gif Fuul oc Fisk i Flode.
11. Den siette Dag, ô Skaber blid, Som mand mon Fredag kalle, Da skabte du, til rette tid, Diur, Orm' oc Bæster alle, Strax Mennisken oc med et Ord, Du skabte Mand oc Qvinde, Med Siæl oc Krop af Aand oc Jord, Med Skjæl, Fornuft oc Sinde.
12. Natur oc Sind giør luter-purt, Oc skenck os Siælsens føde. Thi Adams Eble beeskt oc surt Os dømte slet til Døde. Gif Aandsens Roo, oc Legems Fred Lad os i Verden hænde, Formaal oc Christelig Afskeed, Naar Lifvet hafver Ende.