Du er her: Forside Tekstbase Hans Christensen Sthen: Christelige oc vdkaarne Bøner (1577) Hans Christensen Sthen: Christelige oc vdkaarne Bøner (1577), Side: 1 (14 i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 1 af 136 sider (Side 14 i forlægget)

Hans Christensen Sthen: Christelige oc vdkaarne Bøner (1577)
Document Buttons

Christelige oc vdkaarne Bøner, for alle Stater, oc for allehaande nød oc trang i den gantske Christenhed, vddelte at bede, paa huer besynderlig dag vdi Vgen, met Tacksigelser, oc Guds paakaldelse, om Velsignelse oc Beuaring Morgen oc Afften. Tilhobe sæt, aff den hellige Scrifft, ved D. Iohannem Auenarium.

Oc nu nylige fordanskede, oc igien paa ny corrigerede, aff Hans Christensøn Roschildense , Predickere oc Guds ords Tienere vdi Helsingør. Cum gratia et Priuilegio Regiæ Maiestatis. 1577.