Du er her: Forside Tekstbase Johannes Pfefferkorn: Iudeorum secreta (1516) - oversat til dansk af Poul Ræff Johannes Pfefferkorn: Iudeorum secreta (1516) - oversat til dansk af Poul Ræff, Side: 3 (bl. a2r i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 3 af 31 sider (Side bl. a2r i forlægget)

Johannes Pfefferkorn: Iudeorum secreta (1516) - oversat til dansk af Poul Ræff
Document Buttons

Thennæ bogh haffuer giort oc sckreffwit en clerck som er vti Colnæ oc hedher Iohannes Pfefferkorn / til meenighæ Cristhnæ mennisckes nytthæ At the scwllæ widhæ ath fly och scky the fwlæ Iødhæ / som trolighen legghæ sig effther nath oc dagh / at forderffwæ cristnæ mennisckæ baadhæ til liif oc siæl. Forbeneffndhæ Iohannes Pfefferkorn / han er en iødhæ føddher oc om kring skaaren. Men nw haffwer han ladt sig døbæ / oc er en godh Cristhen lærdt man / thi wed han bæsth theris hemæligh leglighet hwilcken han obenbarlighen sckriffwer vti thennæ lildhe bog Paa thet at Cristhnæ mennisckæ / nar the kommæ til talæ met swodhanæ fwlæ hondæ modh then hellighæ Cristhælighæ troo. Tha scwllæ the widhæ at straffæ them for theris wildfarelsæ. Oc er thennæ bogh deeldt vti sex articlæ

¶ Then førstæ artickel er om iødhernæ. Hworledhes the redhæ och beskickæ sigh modh then tiidh the scwllæ gøræ theris høghtidelighæ sckriffthæmaal. Om hwad tiidh the gøræ samæ theris sckrifftæmaal. Och hwarledhes the gøræ thet.

Modh then tiidh som Iødhernæ skwllæ gøræ theris høgthidelighæ sckrifftæmaal effther theris sedwanæ. Tha redhæ the och besckickæ sig ther til meth aldssomstørsth gwdhælighedh / som them tyckes. Och thet begyndhæ the paa Kalendas Augusti. Thet er then førstæ dagh wti then maanedh som hedher Augustus Samæ dagh staa the bethidælighen vp / wedh two stwndhæ