Du er her: Forside Tekstbase Johannes Pfefferkorn: Iudeorum secreta (1516) - oversat til dansk af Poul Ræff Johannes Pfefferkorn: Iudeorum secreta (1516) - oversat til dansk af Poul Ræff, Side: 30 (bl. c3v i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 30 af 31 sider (Side bl. c3v i forlægget)

Johannes Pfefferkorn: Iudeorum secreta (1516) - oversat til dansk af Poul Ræff
Document Buttons

Kommer noghen vdlending som er vbekendt oc begherer at døbes / tha maa man wel forsckriffue hannum til syth fædhernæ land ther som han er bekendt. Er han oc bekendt / tha scal man dog ickæ ladhæ sig forhasthæ / men ladhæ hannum offuer høris oc randsaghes wed godhæ lerdhæ mend. Icke scal man oc begaffuæ them offuerflødighen nar the swo døbes / men ladhæ them læræ at fødhæ sig met erligt arbeygd som wij gøræ The som æræ døbthæ / oc icke øffwæ them i godhæ oc dygdhelighe gerningher / som er at høræ messæ / predicken / at fasthæ / at læsæ theris gwdhelighæ bøner etc. the æræ icke retthæ cristnæ mennisckæ / oc haffue icke ræt fundament vti troen. Swodhanæ øgnæ scalckæ som swo ladhæ sig waræ godhæ cristnæ oc ickæ æræ / the æræ then hellighæ kirckæ møghet til sckadhæ. Oc iw meræ the æræ lærdhæ / iw meræ wildfarelsæ saa the blant folket. hwad the icke kwnnæ openbaræ / thet gøræ the hemelighen. Icke forti at the widhæ møghet vti thet gamblæ testamentæ i biblien / allighewel bliffue the wed then bothæ text The kwnne icke forstaa henne andhelighen effther syn glosæ och figuræ / forti at the aldrig høræ eller willæ høræ noghen predicken aff thet nyg testamentæ / aff hwilket loghen oc prophethernæ the retthelighen forklaris.

¶ Nw wil ieg gøræ en ændhæ paa thennæ bog / bedhendes indherlighen oc ydmyghelig alle them som henne lessæ. Om ieg haffuer noghet vbeqwæmt sæth her vti / at the thet mildheligen willæ offuer see oc forbeddræ. Oc at hwer i syn stæd (som hanss macht er til) wil hielpæ oc gøræ syn fliid. At thet armæ blindæ iødhesckæ folk / maa noghen tiidh omkring wendhes til thet