Du er her: Forside Ordbøger Colding 1626 Colding 1626, Side: 10

Ordbogsbase - OCR-tekst

Du er på side 10 af 722 sider i Colding 1626, Side: 10

Document Buttons

Affset Skoe/ Sandalium, Tyrrhenicum, Hetruscum.
Affsides/ devius.
Affsige Dom/ dicere sententiam.
Affsigelse/ affsigt/ arbitrium.
Affsiger/ decerno, jubeo.
Aff sig selff/ voluntarius.
Affsigt huor med mand siger nogen i fald/ censura.
Affsindeligen/ dementer.
Affsindig/ motâ mente homo, amens, demens, irâ percitus.
Affsindig handler/ er/ eller giør/ dementio.
Affsindighed/ amentia, dementia.
Affsiun/ recedere ab oculis.
Affskaarne negle oc haar/ resegmen unguium, segmina unguium, segmina capilli.
Affskærer/ abscindo, exseco, decido, exscindo, deseco.
Affskaffer/ aboleo, abrogo, convello.
Affskaffelse/ interitus, privatio.
Affskaffet/ remotus, abolitus, abrogatus.
Affskalning/ putamen.
Affskeed/ recessus, condictum, compactum.
Affskeed effter en falsk beretning/ surreptio.
Aff skempt/ joco, joculariter.
Affskild meening/ discessio.
Affskiller/ discrimino, disjungo, distermino.
Affskiuder/ exuo.
Affskom/ quisquiliæ homo.
Affskraber/ erado.
Aff skrymterj/ simulatè.
Affskum/ colluvies, halex, viri propudium.
Affskylning/ proluvies.
Affslaar en sin bøn/ abnuo, recuso.
Affslaar/ eqvus sessorem excussit.
Affslaar bygningen/ deponere ædificationem.
Affslaar Søffn/ huile oc dvelelse/ rumpere somnum, moram.
Affslag vdi det mand hafde behoff/ penuria.
Affslag oc firing/ Laxamentum.
Affslag vdi ens bøn/ repulsa, renutus.
Affslet/ demessio.
Aff slumpelycke/ fortuito, casu.
Affsnapper/ abrado.
Affsnittelse paa træ/ naar