Du er her: Forside Ordbøger Colding 1626 Colding 1626, Side: 103

Ordbogsbase - OCR-tekst

Du er på side 103 af 722 sider i Colding 1626, Side: 103

Document Buttons

Ene vdi det andet/ junctim.
Ene Voldsherre/ Monarcha.
Ene vil for den anden/ certatim fit progressus, certò.
Enfoldig/ simplex, indissimulabilis, inaffectatus, incallidus.
Enfoldig Tale/ summissio orationis.
Enfoldig Huss vden Lofft/ Kammer oc Stuffue/ simpla habitatio.
Enfoldigen/ simplicitèr.
Enfoldighed/ simplicitas.
En for Haand/ viritim dimicat.
Engang/ semel, aliquando, tandem, olim.
Engang Gifft/ monogamus.
En gang saa meget/ duplus.
Enhaandet/ mancus.
En huer/ unusquisquê.
Enhørning/ unicornis.
En imod en/ monomachia.
Enig/ simplus.
Enis eget/ proprius, peculium.
Enist/ simplus.
Eniste/ unicus.
Eniste Gaard/ insula.
Eniste Søn/ unicus filius, unigenitus filius.
Enit oc foreenet/ pactus.
Enlig/ secretus, cœlebs, viduus.
Enligt/ solitarius.
Enlig Leffnet/ cœlibatus.
Enlig sted/ locus solitarius.
En mindre/ uno minus.
En oc huer en/ omnes universi, ad unum omnes.
En om anden/ alternatim.
Enøyet/ cocles, defioculus, luscus. persolus ei est oculus.
En Part/ ex parte, quà, partim, pars.
Ens/ unitus.
Ens farffuet/ concolor.
En sinde/ semel.
Ens lige Mage/ compar.
Ens Lycke eller Skebne sammen/ confatalis, consors.
Ensoldener/ simplarius miles.
Ensollet Skoe/ carbatina. Endromides.
Enspenden/ celer . et plur. celeres.
Ens Stat oc vilkor med anden/ consors.
Enste gaar vd paa Landet/ pagus.
Enste Stoel solla.
Ens vilkaar med anden/ consortio.