Du er her: Forside Ordbøger Colding 1626 Colding 1626, Side: 12

Ordbogsbase - OCR-tekst

Du er på side 12 af 722 sider i Colding 1626, Side: 12

Document Buttons

Affvaant Barn fra Brystet oc dj/ exuber, exuberis.
Aff vanvare/ fortuito.
Affue/ disciplina.
Aff vej/ diverticulum, avium.
Aff vejen/ dispendium, recessus ab re, devium.
Aff vejen/ (imperandi modo) apage.
Affvelt/ devolutus, remolitus.
Affvelter/ devolve, remolior.
Affvender/ prohibeo, propello, detorqueo, deprecor.
Affvending/ propulsatio.
Affvenner/ depellere agnos à matre, desuefacio, desueo, à mamma disjungo.
Affvennis/ desvesco, desuefio.
Affverie/ repercutere fascinationes, propulso, propello.
Affvet eller lange Kindbeen/ oblongæ malæ.
Affvext/ proles.
Affviger/ cedo.
Affvind/ æmulatio.
Affvendis ved sig selff/ vitare seipsum.
Affvindis ved/ invideo, indignor.
Affvindsiug ved andens gode/ invidus.
Affvindskiold/ perduellio, crimen læsæ Majestatis.
Aff vrede/ odiosè.
Agat/ achates.
Ager/ ager.
Agerdøvel/ lacuna.
Ager med klempe paa/ glebosus ager.
Agersump til at tage vand til sig/ lacuna.
Ager uld/ pappus, centunculus.
Age vej/ via.
Ager Høne/ perdix, externæ aves.
Ager jord/ ager.
Ager med megen Smaasteen/ ruderatus ager.
Agermuuss/ nitedula, nitella
Ager Rhen/ Confinium.
Agerrender/ agerrene colliciæ.
Ager Run/ Centaurium majus.
Ager som saar sig selff aff det afffalden forgangen Aars korn/ restibilis seges.
Agrimonj/ agrimonia, Eupatorium.
Ager med vogn eller vdi vogn/ curru vehere , et vehi. Subveho deveho, aveho, Conveho , et c.