Du er her: Forside Ordbøger Colding 1626 Colding 1626, Side: 81

Ordbogsbase - OCR-tekst

Du er på side 81 af 722 sider i Colding 1626, Side: 81

Document Buttons

Deeler en til Tinge/ litem actionem alicui intendere, instituere instituere.
Deelemaal/ condictio actio in personam.
Degel som Guldsmed støber vdi/ fusorium vas, catillus.
Deggen/ machæra, ensis, spatha.
Degger/ nutrio.
Deggelam/ agnus subrumus.
Degn/ diaconus, custos sacrorum, æditimus.
Degn vdi Capittel eller Academj/ Decanus.
Degndom/ decanatus.
Deje/ concubine.
Deylig/ venustus, formosus, speciosus.
Deylig farffue/ suavis color.
Deylighed/ formositas, venustas, pulcritudo.
Deylighed som er Aarsag til all lyst oc behagelighed/ venus.
Deylig oc smuck/ som en Gæck der hoss/ præter speciem stultus es.
Deyligt amœnus.
Deintroug/ Mactra, cupa, pistorius alvus.
Demant/ Adamas.
Demmer oc slemmer aff sit Fæderne Slect/ nepotor, luxurio,
Demming/ objectaculum, obex, septum.
Demper/ obruo.
Demper det siudende/ eller saa det siuder icke ofuer/ futo, confuto.
Den/ is, iste.
Den ene den anden/ mutuò amant.
Den ene hid/ den anden did/ ambigunt, variant sententijs.
Denne/ hic.
Denne dags Morgen/ hodiernum mane.
Denne om huilcken ieg taler/ iste.
Den samme/ idem.
Den Velgierning/ hoc gratiæ.
Der/ ibi, cum.
Der aff/ ex eo.
Der det først dagedis/ ubi primum illuxit.
Der effter/ deinde, postliminio, postea, quid, tum inde.
Derfor/ proinde, eò, maximè, ergò, re ea propterea, eo, ex eo, itaque, ideo, nam, igitur, idcirco, porro.
Derforuden/ insuper præterea.
Der fra/ istinc, illinc, exinde, inde.
Derhen/ eò, istò.