Du er her: Forside Tekstbase Hans Christensen Sthen: En Liden Haandbog (1578) Hans Christensen Sthen: En Liden Haandbog (1578), Side: 1 (290 i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 1 af 118 sider (Side 290 i forlægget)

Hans Christensen Sthen: En Liden Haandbog (1578)
Document Buttons

En Liden Haanndbog Som indeholder allehonde nyttige Øffuelser vdi Gudelighed, oc smucke trøstelige Bøner oc Loffsange, som mand kand daglige bruge. Sammenscreffne Fromme enfoldige Christne til vilie oc gode, aff Hans Christensøn Roskildense.

Predickere oc Guds ords Tienere vdi Helsingør. Kiøbenhaffn, Anno Saluatoris 1578.