Du er her: Forside Tekstbase Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589) Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589), Side: 1 (15 i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 1 af 164 sider (Side 15 i forlægget)

Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589)
Document Buttons

En liden VANDREBOG

Indeholdendis atskillige smucke Bøner oc trøstelige Sange/ met nogle nyttige Lifs Regle/ i artige Rijm befattede/ som en Christen kand daglig bruge/ Gud til Loff/ Ere oc Prjss/ sig self til trøst oc Salighed/ oc at øfue sig i all Gudfryctighed oc Fromhed der met/ huor hand er/ til Land eller Vand.

Componerede oc skreffne/ Aff Hans Christenssøn Sthenio Roschild

Tryckts Salomon Sartor