Du er her: Forside Tekstbase Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589) Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589), Side: 164 (178 i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 164 af 164 sider (Side 178 i forlægget)

Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589)
Document Buttons
 • Mit Haab oc Trøst oc all Tilljd, X 1
 • Mit Hierte hui gremmer du dig, Aa 3
 • N.
 • Naar min tid oc stund er forhaand, Z 5
 • Nu er oss Gud miskundelig, V 3
 • Nu bede wi den hellig Aand, Bb 6
 • O.
 • O Gud wi tacke oc loffue dig, X 7
 • O Gud din Godhed tacke wi, Z 1
 • O Gud huor maa wi klage, Ff 8
 • S.
 • Siunge wi aff Hiertens grund, X 8
 • V.
 • Vor Gud hand er saa fast en Borg, V 5
 • Vaager op i Christne alle, Z 8
 • Vden HErren opholder vort Huss, Aa 7
 • FINIS.
Prentet i Kiøbenhaffn, Aff Salomone Sartorio, Borger oc Bogtrycker. Oc nu paa det ny formeerit oc forbedrit, Oc findis hoss hannem til kiøbs.