Du er her: Forside Tekstbase Brugervejledning Ortografi
Handlinger tilknyttet webside
  • Send this page to somebody
  • Print this page

Ortografi

Søgeord kan indtastes med moderne dansk hhv. normaliseret latinsk stavning.

 

Eftersom ortografien (stavemåden ) i ældre nydansk og nylatin er noget ustabil, er det nødvendigt at udbrede hver søgning til en række forskellige stavemåder for at sikre at man finder frem til de rigtige resultater. Indtaster man for eksempel søgeordet "kvinde", søges der bl.a. efter:

 

kvinde, kvinne, kvynde, kvynne, kvine, kvyne, kvindæ, kvinnæ, kvyndæ, kvynnæ, kvinæ, kvynæ, qvinde, qvinne, qvynde, qvynne, qvine, qvyne, qvindæ, qvinnæ, qvyndæ, qvynnæ, qvinæ, qvynæ, quinde, quinne, quynde, quynne, quine, quyne, quindæ, quinnæ, quyndæ, quynnæ, quinæ, quynæ, qwinde, qwinne, qwynde, qwynne, qwine, qwyne, qwindæ, qwinnæ, qwyndæ, qwynnæ, qwinæ, qwynæ.

 

Dette gøre i praksis vha. et antal transformationsregler for enkelbogstaver (fx: tastes a, søges aa, o, a, ae, ah, ia, à, á, â) og grupper af bogstaver (fx: tastes rk, søges rk, rck, rckt, rkt). Der er et sæt for hvert af sprogene dansk og latin.

 

Danske transformationer:

 

søg: → find:

_gen- _igen_, gen-

_af_ _af_, _aff_

_halv_ _halff_, _halv_

_har_ _haffue_, _haffuer_, _haver_, _hauer_, _har_

_have_ _haffue_, _have_, _haue_

_man_ _mand_, _man_, _mann_

_mand_ _man_, _mand_, _mann_

_med_ _med_, _met_

_og_ _oc_, _och_, _og_

_være_ _vere_, _være_

-en -in, -en

-ende -endis, -ende, -endes

-er -ere, -er

-es -is, -iss, -es, -ess

-este -iste, -este

-et -it, -itt, -et, -ett, -ed

-j -i, -j

-l -l, -ld, -ll

-ld -l, -ll, -ld

-n -n, -nn, -nd

-nd -n, -nn, -nd

-re -re, -ere

a aa, o, a, ae, ah, ia, à, á, â

av aff, av, affu, auf, aaffu, auff

d d, dh, dt, t, tt

dt d, dt, t, tt

ds dz, ds, z, tz, ttz, dtz

e ie, je, iæ, jæ, e, æ, ee, eh, è, é, ė, ê

eb eff, eb

ed id, it, et

ej ey, ei, ej, eg, eig, eyg, eyi, æy

en en, æn

eneste eniste, eneste

er er, ær

ev ev, eff, effu

f f, ff, ph

g gh

ge ge, ie, gie

gl gl, gel, l, ll

gt ct, cht, kt, gt

hv hu, hv

i j, ii, i, ij, ie, y, ì, í, î

iv iff, iffu, ijff, ijffu

ja ia, ja

je ie, je, iæ, jæ, e, æ

jo io, jo, o

ie, je, iæ, jæ, e, æ

iø, jø, ø

k- ch-, k-, c-, q-

-k- -ck-, -ch-, -k-, -c-, -g-, -q-

kk ck, kk, k

ks x, ks, cs

l l, ld, ll

ld l, ld, ll

ll l, ld, ll

lv lv, lff, lffu

n n, nd, nn

nd n, nd, nn

nn n, nd, nn

o aa, a, o, oe, oh, oo, ò, ó, ô

ob ov, off, ob

ov off, offu, ou, ouff, oe, og, aag, oug

re re, ræ

rk rk, rck, rckt, rkt

rd rd, r

rv rv, rffu, rfu, rff

re, ræ

s s, ss, sz, z, tz

t th, tt, t, d, dt

ts z, tz, ts, ds, dz, ttz, dtz

tt th, t, tt, d, dt

u u, uu, v, ue, uffu, w, ù, ú, û

uv uff, uv

v u, v, w

ve ue, ve, we, fe, fue

ved ved, ued, wed, veder, ueder, weder

vl vl, fl

vn vn, gn

y i, y, iu, ju, u, ø, yy, ye, yu, yw

yv yff, yffu, iuffu, iu, iuff

æ ie, je, iæ, jæ, e, ee, ae, æ

æn en, æn

ær er, ær

æv æff, æffu, eff, effu, æv, æfu, efu

ø y, ø, iø, øø, øe

øj øy, øg, øj, øi, øyg

øv øff, øffu

aa o, a, aa

å o, aa, a, aae, oe, ae, ao, aao

 

Latinske transformationer:

 

søg: → find:

-on -um, -on

-os -us, -os

-um -um, -on

-us -us, -os

a a, à, á, â

abo abo, abho

acc adc, acc

acq adq, acq

adc adc, acc

adf adf, aff

adg adg, agg

adl adl, all

adm adm, amm

adn adn, ann

adp adp, app

adq adq, acq

adr adr, arr

ads ads, ass

adt adt, att

ae æ, œ, ae, oe, e, ę

aff adf, aff

agg adg, agg

all adl, all

amm adn, amm

ann adn, ann

apo appo, apo

app adp, app

arr adr, arr

ass ads, ass

att adt, att

bc bc, cc

c c, ch

cc bc, cc

ch c, ch

ci ti, ci

cu quu

e æ, œ, ae, oe, e, ë, è, é, ê

f f, ph

i j, i, í, ì, y, î

icc idc, icc

idc idc, icc

j j, i

ll nl, ll

mb nb, mb

mc nc, mc

md nd, md

ml nl, ml

mm nm, mm

mp np, mp

mq nq, mq

ms ns, ms

mt mt, nt

nb nb, mb

nc nc, mc

nd nd, md

nl nl, ll, ml

nm nm, mm

np np, mp

nq nq, mq

nr nr, rr

ns ns, ms

nt mt, nt

o o, ò, ó, ô

oe æ, œ, ae, oe, e, ę

ph f, ph

r r, rh

rh r, rh

rr nr, rr

subp subp, supp

supp subp, supp

t t, th

th t, th

ti ti, ci

trans trans, tras

tras trans, tras

u u, ù, ú, û

u v, u

v v, u

x x, xs

xs x, xs

y i, j, y

æ æ, œ, ae, oe, e, ę

œ æ, œ, ae, oe, e, ę

 

Derudover ses der bort fra følgende enklitiske ord: -que, qve, -ve, -ue, -ne