Du er her: Forside Tekstbase Brugervejledning Udgivelsesprincipper
Handlinger tilknyttet webside
  • Send this page to somebody
  • Print this page

Udgivelsesprincipper

De fleste tekster i basen er hentet fra eksisterende trykte udgaver. Kun den egentlige tekst medtages, noter, kritisk apparat, variantapparat, indledning osv. er udeladt. Stavemåde, kursivering, afsnitsinddeling og versinddeling følger udgaven.

 

Teksten gengives sideret efter udgaven, men ikke kolonne- eller linjeret.

 

Teksten gengives bogstavret men tilpasset moderne tegnsæt. Dette indebærer at:

 

  • r-rotunda og r med hovedstav gengives som r

  • både højt og rundt s skrives s

  • ß gengives som ss

  • e-caudata gengives som æ

  • typografiske forkortelser og ligaturer opløses stiltiende (fx nasalstreg, &, -que).

 

Af hensyn til søgbarheden er forkortelser opløst.

 

I visse tilfælde er oplysninger om sidetal i håndskrifter og lign. bevaret i teksten i kantet parentes.