Du er her: Forside Ordbøger Colding 1626 Colding 1626, Side: 100

Ordbogsbase - OCR-tekst

Du er på side 100 af 722 sider i Colding 1626, Side: 100

Document Buttons

Effterlat/ permissus, consentaneum est.
Effterleden/ Quæstio.
Effterleffuerske/ vidua.
Effterleilighed/ secundariis temporibus opus perficiam; in loco.
Effterlignelse/ effigies, imago, exemplar, effictio.
Efterlignelse paa andens skick oc tale/ Ethologia.
Efftermaal/ intentio actionis.
Efftermaals mand/ accusator, actor. Vindex cædis.
Efftermand i hans sted/ successor.
Efftermæle nogen Sag/ persequi legibus.
Effter Menniskelig skick/ Humanè.
Effter min begæring/ ad votum.
Effter mit Sind/ est mihi servus spectatus satis.
Eftermust/ acinaceum, mustum secundarium.
Effter Rettesnor/ ad libellam.
Effterslag vdi Seng/ modulatè.
Efftersom/ pro ut, pro eo, namque.
Efftersom det er til/ pro rata parte reddit.
Efftersom du hafuer forskylt/ merito tuo hoc fecit.
Efftersom du vilt/ secundum tuum arbitrium.
Efftersom forskylt er/ pro merito.
Efftersom ieg befinder/ cum inveniam.
Effterstundelse/ petitio.
Effterstundet/ festinatus.
Efftertracter at vilde haffue/ affecto.
Efftertractelse/ affectatio.
Efftertractelse med Affvind oc bagtalelse/ obtrectatio.
Efftertracter anden/ obtrecto, obtrectando persequor.
Efftertractere/ obtrectator.
Effter vane/ in morem, ex consuetudine, de more.
Effter villie/ ex animi sententia.
Efftervijn/ Vinum acinaceum, tortivum.
Effter vijss/ in morem, de more, ex consuetudine.
Effter visse slag/ in numerum saltare.
Effter vndervijssning/ ex præscripto.
Effter ynsk oc begæring/ prosperè, ex animi sententia.