Du er her: Forside Ordbøger Colding 1626 Colding 1626, Side: 99

Ordbogsbase - OCR-tekst

Du er på side 99 af 722 sider i Colding 1626, Side: 99

Document Buttons

Effter/ ab, pro, post, sub.
Effter ad/ postquam, ut.
Effter affskeed/ ex præscripto, ex composito.
Effter befalning/ ex præscripto.
Effter begæring/ ex animi sententia.
Effter denne dag/ amodò.
Effter denne tids Leilighed/ pro re nata.
Efterdi/ Qvando, siquidem, Qvia.
Effterdi/ ieg befinder/ cum inveniam.
Effter din villie/ de tua voluntate.
Effter din vijss oc vaane/ tuatim.
Effterdisaa/ Qvandoquidem.
Effter ens villie/ secundæ res.
Effter forskrifft/ ex præscripto.
Effter forskylt/ meritò.
Effterfølgelig/ imitabilis.
Effterfølgelse/ imitatio.
Effterfølgen/ sequela.
Effterfølgere/ sectator, imitator.
Effterfølger/ persequor, imitor, sequor, comitor.
Effterfald oc effterkast/ eventum.
Effter gammel vijss/ priscè.
Efftergiffuelse/ venia.
Efftergifuen/ permissus, consentaneum est.
Efftergiffuer/ tribuo, ignosco, facere gratiam, permitto, remitto . Item cedo, concedo.
Efftergiør/ Effingo, gestito.
Efftergiørelse/ effictio.
Efftergrøde/ cordum fœnum.
Effter hans Villie eller Mening/ ex sententia.
Effter haand/ paulatim, successivè.
Effter hin anden/ ex ordine, consequenter.
Effterkommer noget at giøre/ præsto.
Effterkommere/ nepotes, posteri, posteritas.
Effterladelse/ prætermissio, permissio, ignoscentia, remissio pœnæ.
Effterladen/ indulgens.
Effterladende/ indulgenter.
Effterladenhed/ indulgentia.
Effterlader/ prætermitto, relinquo, perhibeo, tribuo, indulgeo, ignosco, permitto.
Effter Landsens Low oc Ræt/ civilitèr.