Du er her: Forside Ordbøger Colding 1626 Colding 1626, Side: 85

Ordbogsbase - OCR-tekst

Du er på side 85 af 722 sider i Colding 1626, Side: 85

Document Buttons

Dorsk i Hoffuedet/ elucus.
Dorsk oc sandsløss/ vecors.
Dorsk som et Suin/ subidus.
Dorsuend/ facularius, deduchus.
Dortitzel/ fax.
Døbefader/ baptista.
Døber/ baptisso.
Dødicke/ obturaculum dolij
Død/ mortuus, cassus vita.
Død/ mors, occasus, obitus, excessus.
Døde/ infernæ umbræ.
Døde Lower/ intermortuæ leges.
Dødedag/ emortalis dies.
Døde hasteligen/ obijt morte repentina.
Dødelig/ fatifer, caducus, lethalis, mortalis, pernicialis, mortifer, mortiferus.
Dødeligen/ lethaliter.
Dødelighed/ mortalitas.
Dødelig Saar/ lethale vulnus.
Dødelig vilkor/ manes.
Dødemaanet/ februarius.
Døden/ mors.
Døden affhøster/ emetit, Orcus pauperes et divites.
Dødet/ lethatus, enectus.
Døde vden Testamente/ ab intestato decessit.
Død i sin Gierning/ inargutus.
Død Krop/ cadaver.
Dødis been/ exuviæ.
Dødis begraffuelse/ sepulchrum, sepultura.
Dødis besmørelse/ pollinctura.
Død fød/ abortus.
Dødegraffuer/ libitinarius.
Dødis Graff/ bustum, sepulchrum.
Dødis Graff/ exuviæ.
Dødis Moder/ funera.
Dødis Salving/ pollinctura.
Dødis Siele/ manes.
Dødis Syster/ funera.
Dødsiug/ mortivicinus, moribundus.
Dødseng vilkor/ manes.
Dødsens Vold/ huem døden haffuer at raade oc biude offuer/ peculium orci.
Dødt Kiød/ gangræna.
Døet/ cassus vita, mortuus, brutus, exanimus.
Døet til en tid/ intermortuus.
Dødt vden Testamente/ intestatus.
Døds arbeid/ naar en drager/ agonia.
Døer/ obeo, efflare animam, exire è vita, abire è medio,