Du er her: Forside Ordbøger Colding 1626 Colding 1626, Side: 86

Ordbogsbase - OCR-tekst

Du er på side 86 af 722 sider i Colding 1626, Side: 86

Document Buttons

finire, persequi tenebras, oppeto, morior, ire sub umbras.
Døer aff Blodløb/ exspirare sangvinem.
Døer bort/ emorior.
Døer for Seir oc sit Fæderne land/ dependere caput felicibus armis.
Døer først/ præmorior.
Døer hen/ emorior.
Døer i en ting/ immorior.
Døer oc omkommer/ occumbo.
Døer slet bort/ intermorior.
Døer slet vd/ demorior.
Døff/ surdus.
Døffhed/ surditas.
Døffn/ civilis dies.
Døffnælde/ lamium.
Døffuel eller Dyffuel/ Dybel/ lacuna.
Døffuel fuld/ lacunosus.
Døffuelse/ hebetatio.
Døffuer/ hebeto, præstringere aciem.
Døffuer anden med pladeren oc Fyldkalck/ obacero, obruere dictis, loquacitate sua.
Døffuer en slet/ perstringere aures, obruere aliquem nugis, tundere obtundere animum, ingenium, aures alicujus.
Døffue et Suerd/ perstringere exsurdare fascinare ensem.
Døffuer Kuld/ tolerare frigus.
Døffuer med Ord oc tale/ enecas me.
Døffuer smagen/ exsurdare gustum. Vina exsurdant palatum.
Døffuis slet/ exsurdentur aures immodicis actionibus.
Døffue eller døye Mad i Liffuet/ digerere cibum.
Døffuet/ Døyet/ digestus cibus.
Døll/ dissimulatio.
Døller/ velo, nego.
Døller Sandhed/ dissimulator.
Dølssmaal i Rættergang/ recusatio, inficiatio.
Dømmer/ damno, censeo, judico, sentio, statuo, puto.
Dømmer aff en flitig skattelse/ existimo.
Dømmer en for Forsømmelse/ condemnare aliquem negligentiæ.
Dømmer en noget til/ addico.
Dømmer for andre/ præjudico.
Dømmer for tiden/ prædico.