Du er her: Forside Ordbøger Colding 1626 Colding 1626, Side: 88

Ordbogsbase - OCR-tekst

Du er på side 88 af 722 sider i Colding 1626, Side: 88

Document Buttons

limen inferum, subliminare, hypothyrum.
Dørtræ offuen til/ hypertyrum.
Dørvocter/ janitor, ostiarius.
Dørvocterske/ ostiaria.
Døres/ vaporarium.
Draabe/ gutta.
Draabe som drypper aff Hussegle/ stilla.
Draabe tal/ guttatim.
Drab/ nex, cædes.
Drabelig/ acer, probatus, luculentus, gravis, amplus, præstans. Est autem Danicum à voce, drage: unde loquendi forma, det drager/ i. e. efficax est, luculentè movet, permovet.
Drabeligen/ amplè.
Drabsmand/ interfector.
Dract/ Habitus.
Dræbelse/ jugulatio.
Dræber/ dare letho, eneco, neco, interficio, conficere hominem.
Dræber Hesten vnder en/ suffodere eqvum.
Dræbig/ oc seen i sin gierning/ omissus.
Dræbt/ neci datus est, necatus, enectus.
Dræbt Hest vnder mand/ suffossus eqvus.
Drætter oc seen i sin gierning/ omissus.
Drag eller draft paa skiff/ anchina.
Drag eller Dræt som to Heste giør aff en gang/ protelum equorum boum.
Drageleeg/ dielcystinda.
Dragen/ tractus.
Dragen kaarde/ strictus gladius.
Dragen klæd/ stratum ostrum.
Drageknude/ caplum Nodus insolubilis.
Drageplaster/ attrahens.
Drager/ agere animam.
Drager/ traho, porto.
Drager Aande/ ducere spiritum, carpere vitales auras.
Drager aff veyen/ et steds hen/ diverto.
Drager bort/ oc ey siger god Nat/ insalutato hospite abit, discedit.
Drager Brønvippen op/ sustollere ciconiam.
Dragere/ bajulus, phalangarius, dorsuarius, gerulus.
Dragerløn/ comistrum.
Dragerstang/ ærumna vectis, phalanga, uncinati forcipes.
Drager Vogn/ birotum.