Du er her: Forside Ordbøger Colding 1626 Colding 1626, Side: 87

Ordbogsbase - OCR-tekst

Du er på side 87 af 722 sider i Colding 1626, Side: 87

Document Buttons

Dømmer fortilig/ præjudicio.
Dømmer fri for nogen tiltale/ libero, absolvo.
Dømmer hannem fra Halsen/ judicat ipsum capitis.
Dømmer i Fald/ dømmer i skade/ condemno.
Dømmer mellem nogen/ dijudico, cerno.
Dømmer oc sætter en paa Galej/ affigere aliquem remo triremis publicæ.
Dømmer om/ judico cerno.
Dømmer paa noget/ dijudico.
Dømmer quit oc fri/ solvere reum, absolvo.
Dømmmer til døde/ addicere morti.
Dømmer til skilssmiss/ dicere repudium.
Dømt/ judicatus damnatus.
Dømt at gifue to gange/ eller dobbelt saa meget/ fur dupli condemnatus.
Dømt fra Hoffuedet/ condemnatus capitis.
Dømt fri/ absolutus.
Dømt til at legge Pendinge vd/ damnatus pecuniæ.
Dømt Sag/ res judicata.
Dønnehat/ Dønnemarsskølle/ Typha aquatica.
Dør/ forès, claustrum, ostium, janua.
Døraxel/ cardo, scapus cardinalis, tignum, cardinatum.
Døren gaar/ mutit cardo.
Døren gaar lit op/ mutit cardo.
Dørgerict/ antepagmenta.
Døren knarcker/ mutit cardo, crepit foris.
Døren lader sig lit op/ mutit cardo.
Dør fra Dør/ ostiatim.
Dørhage/ uncinus.
Dørhammer/ cornix, cantharus, limen superum, superliminare.
Dørhengsel/ cardo.
Dørknarcken/ crepitus forium.
Dørmunde/ hypothyrum.
Dørpiller/ Dørgalloner/ antepagmenta.
Dørpind/ sera.
Dørposte/ postes.
Dørring/ cornix.
Dørskode/ pessulus, obex.
Dørslaa/ pessulus, vectis.
Dørskru/ vestibulum.
Dør som slaar vd ad/ fores.
Dør/ som slaa op til begge Sider/ valvæ.
Dørsteen/ liminaris.
Dørstolpe/ postes.
Dørtærskel/ limen, liminaris,