Du er her: Forside Tekstbase Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589) Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589), Side: 163 (177 i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 163 af 164 sider (Side 177 i forlægget)

Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589)
Document Buttons
 • C.
 • Christe du est baade Liuss oc Dag, Z 2
 • Christe du est den klare Dag, Z 4
 • D.
 • Den signede Dag som wi nu see, H 4
 • Dig bede wi Børnene dine, X 5
 • Dig tacker ieg kiere HErre, T 5
 • F.
 • Fader vor vdi Himmerig, V 1
 • G.
 • Gud Fader, Søn oc hellig Aand, Cc 7
 • Guds Godhed ville wi prjse, Y 5
 • Gud ville wi tacke oc være glad, Ee 3
 • Guds Naade ieg altid prjse vil, Ff 4
 • H.
 • HErr Christ Gud Faders eenbaarne Søn, Cc 5
 • HErre Gud du være nu prjset, X 6
 • HErre Iesu Christ sand Menniske oc Gud Dd 4
 • Hielp Gud at ieg nu kunde, Bb 1
 • Huo som vil salig vdi Verden leffue, X 4
 • Himmerigis Rige lignis maa, Ee 5
 • Huo leffue vil effter sine Sinde, Gg 4
 • Huem skal ieg klage mit sorgfuld Mod Gg 6
 • I.
 • Ieg veed et euigt Himmerig, Hh 6
 • Ieg raaber til dig O HErre Christ, X 2
 • Ieg vil mig HErren loffue, Bb 7
 • Ieg vil din Prijss vdsiunge, Dd 6
 • Et trofast Hierte O HErre min, Ff 6
 • K.
 • Kom Gud Skaber O hellig Aand, Z 6
 • M.
 • Maria hun er en Iomfru reen, Cc 3
 • Min Siel nu loffue HErren, Y 2