Du er her: Forside Ordbøger Om ordbøgerne Christiern Pedersen (1510)
Handlinger tilknyttet webside
  • Send this page to somebody
  • Print this page

Præsentation

Christiern Pedersens Vocabularium ad usum dacorum (Paris 1510; LN 216)

 

chrptitl_100Christiern Pedersen (ca. 1475-1554)  er en af de mest kendte skikkelser fra renæssancens Danmark. Han var kannik, humanist, skribent, forfatter, trykker og oversætter. Han gik i skole i Roskilde og på universiteter i Tyskland (Greifswald) og Paris.

Hans Vocabularium er den første dansk-latinske ordbog nogensinde. Ordbogen er alfabetisk og omfatter alle ordklasser. Ud over latinske opslagsord og danske ækvivalenter giver den grammatiske og morfologiske oplysninger om de enkelte latinske ord. Den bygger på Ambrosius Calepinus' latinske ordbog (Dictionarium), nærmere betegnet et optryk der var udkommet året før, 1509 (i Paris?). Det fremgår af et antal trykfejl som Christiern Pedersen har overtaget.

 


 

 


Litteraturliste:

Christiern Pedersen, Vocabularium ad usum dacorum, udg. af Inger Bom og Niels Haastrup. Det 16. århundredes danske vokabularier 1. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 1973

 

Carl J. Brandt, Om Lunde-kanikken Christiern Pedersen og hans Skrifter. København: Gad, 1882.

 

Jens Anker Jørgensen, Humanisten Christiern Pedersen. En præsentation. København: C. A. Reitzel, 2007

 

Henrik Andersson, Ebba Hjort og Merete K. Jørgensen: “Man skal ikke give bagerbørn hvedebrød. En artikel om leksikografisk arbejde.” Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik 1500-1700. Festskrift til Poul Lindegård Hjorth, red. Flemming Lundgreen-Nielsen, Marita Akhøj Nielsen, John Kousgård Sørensen. København 1997, 101-14.