Du er her: Forside Ordbøger Om ordbøgerne Poul Nielsen Hingelberg (1576)
Handlinger tilknyttet webside
  • Send this page to somebody
  • Print this page

Præsentation

Poul Nielsen Hingelbergs Vocabulorum variorum expositio (Kbh. 1576; LN 587)

 

hingelbtitnyVocabulorum variorum expositio er en dansk bearbejdelse af et svensk forlæg. Vi ved stort set ingenting om den danske forfatter, hvis navn står forkortet til ‘P:N:H:’ i kolofonen. Navnet Poul Nielsen Hingelberg stammer fra en katalogisator ved Københavns universitet, der registrerede bogen i 1603 som ‘Vocabularius Pavli Hingelborgensis. Hafniæ 1676 in 8°’. Bortset fra denne korte henvisning ved vi intet om personen.

Det svenske forlæg for Hingelbergs vokabular, Variarum rerum vocabula udkom første gang i Stockholm 1536 og blev genoptrykt tre gange: Stockholm 1559, Rostock 1574 og Stockholm 1579. Tilsyneladende var det optrykket fra 1559 Hingelberg brugte. Det fremgår af en række fejl som skyldes at Hingelberg har misforstået linjeskift i forlægget.

Bogen er tematisk opbygget og omfatter hovedsagelig substantiver, men også en del adjektiver enkelte verber. Sidst i bogen findes et særligt afsnit med adjektiver. Grammatiske og morforlogiske oplysninger anføres ikke, men for en del af de latinske opslagsord oplyses kvantiteten på næstsidste stavelse.

 

 

Litteraturliste:

 

Poul Nielsen Hingelberg, Vocabulorum variorum expositio. Udg. af Jørgen Larsen. Det 16. århundredes danske vokabularier 5. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 1995.

Henrik Andersson, Ebba Hjort og Merete K. Jørgensen: “Man skal ikke give bagerbørn hvedebrød. En artikel om leksikografisk arbejde.” Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik 1500-1700. Festskrift til Poul Lindegård Hjort, red. Flemming Lundgreen-Nielsen, Marita Akhøj Nielsen, John Kousgård Sørensen. København 1997, 101-14.

 

Det svenske forlæg (Variarum rerum vocabula):

 

Aksel Andersson, Variarum rerum vocabula cum Sueca interpretatione, Stockholm 1538: Glosor till Terentii Andria med inledning, anmärkningar och alfabetisk index över de svenska orden. 1: Täkst. Uppsala 1890.

Isak Collijn, Variarum rerum vocabula cum Sueca interpretatione; Formulae puerilium colloquiorum (Stockholm 1579). Faksimilupplagor av äldre svenska tryck 6. Stockholm 1925.