Du er her: Forside Ordbøger Om ordbøgerne Mads Pors (1594)
Handlinger tilknyttet webside
  • Send this page to somebody
  • Print this page

Præsentation

Mads Pors' De nomenclaturis Romanis (Frankfurt a. M. 1594; LN 1339)

 

porstitnyMads Pors (ca. 1560-1618) var oprindeligt fra Horsens, men han var knyttet til Ribe i en stor del af sit professionelle liv. Efter sin uddannelse ved Københavns Universitet og i Wittenberg blev han rektor ved Ribe domskole 1585–90, og senere sognepræst og kannik sammesteds. De nomenclaturis Romanis blev trykt i Frankfurt am Main under et længere studieophold der i byen.

De nomenclaturis Romanis er som den eneste af de ordbøger vi her fremlægger, en tresprogsordbog, idet den til hvert latinsk opslagsord opgiver såvel latinske forklaringer som ækvivalenter på både dansk og græsk. Derudover opgives der for hvert opslagsord en klassisk latinsk forfatter hvor glosen er belagt. Bogen er i vidt omfang antikvarisk anlagt, idet den lægger hovedvægten på forklaring af antikke romerske fænomener.

Bortset fra et enkelt afsnit med adjektiver, omfatter Pors' ordbog kun substantiver, opstillet systematisk efter emne. Bogen afsluttes med to alfabetiske registre, et latinsk og et dansk.

 

 

Litteraturliste:

 

Mads Pors, De nomenclaturis Romanis. Udg. af Jørgen Larsen. Det 16. århundredes danske vokabularier 6. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 1995.

Bjørn Kornerup, Ribe Katedralskoles Historie: Studier over 800 Aars dansk Skolehistorie. I: 11451660. København 1947.

Henrik Andersson, Ebba Hjort og Merete K. Jørgensen: “Man skal ikke give bagerbørn hvedebrød. En artikel om leksikografisk arbejde.” Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik 1500-1700. Festskrift til Poul Lindegård Hjort, red. Flemming Lundgreen-Nielsen, Marita Akhøj Nielsen, John Kousgård Sørensen. København 1997, 101-14.