Du er her: Forside Ordbøger Om ordbøgerne Henrik Smith (1520)
Handlinger tilknyttet webside
  • Send this page to somebody
  • Print this page

Præsentation

Henrik Smiths Hortulus synonymorum (Kbh. 1520; LN 253)

 

 

smith20titnyHenrik Smith var født i Malmø i slutningen af 1400-tallet, og han var en af de mest produktive skribenter i renæssancens Danmark. Han studerede i Danmark og ved universiteter i Tyskland (bl.a. Rostock, Leipzig og Wittenberg).

Hortulus synonymorum er som titlen siger, en synonymordbog: opslagsordene er på dansk, og for hvert opremses en længere række latinske synonymer. Ordstoffet omfatter substantiver, verber, adjektiver og adverbier. I realiteten er der tale om en oversættelse af en tilsvarende tysk-latinsk synonymordbog af Hier. Cingularius: Tersissima latini sermonis eloquii collectanea (Leipzig, 1514). Hortulus synonymorum er den første ordbog fra perioden der tager udgangspunkt i dansk.


Litteraturliste:

 

Henrik Smith, Hortulus synonymorum. Udg. af Inger Bom. Det 16. århundredes danske vokabularier 2. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 1974.

C. G. Weibull, Skrifter utg. af De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening genom Martin Weibull 1868-1897. Lund 1904-05.

Dansk biografisk Leksikon (Hens 1983).

Vilhelm Andersen, Tider og Typer 1, 1, København 1907, 103-116.

Henrik Andersson, Ebba Hjort og Merete K. Jørgensen: “Man skal ikke give bagerbørn hvedebrød. En artikel om leksikografisk arbejde.” Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik 1500-1700. Festskrift til Poul Lindegård Hjort, red. Flemming Lundgreen-Nielsen, Marita Akhøj Nielsen, John Kousgård Sørensen. København 1997, 101-14.