Du er her: Forside Tekstbase tekster latinske tekster
Handlinger tilknyttet webside
  • Send this page to somebody
  • Print this page

latinske tekster

Følgende latinske tekster indgår i tekstbasen

 

 

Hans Jørgensen Amerinus, Egloga de Pacis Foedere, Wittenberg, Clemens Schleich og Anton Schöne, 1573

Udgave og oversættelse

v. Peter Zeeberg, 2005, utrykt

 

Ole Andersen, brev fra, se Mads Jensen Medelfar

 

Thomas Bang, Aurora Latinitatis olim in privatum discipulorum usum concinnata, nunc vero publico scholarum Danicarum et Norvegicarum commodo destinata et emendatius et denuò penitus recognita (uddrag), København 1789

Udgave og transskription v. Peter Zeeberg efter:

Thomas Bang, Aurora Latinitatis olim in privatum discipulorum usum concinnata, nunc vero publico scholarum Danicarum et Norvegicarum commodo destinata et emendatius et denuò penitus recognita [faksimile] v. Bent Christensen og Steen Christensen, Helsingør, Nofo Print, 1976

 

Caspar Bartholin, brev fra, se Mads Jensen MedelfarCaspar Bartholin
, brev fra, se Holger Rosenkrantz

 

Thomas Bartholin, Domus Anatomica Hafniensis, 1662

Udgave og oversættelse:

Thomas Bartholin, Anatomihuset i København kortfattet beskrevet, Udgivet, oversat og kommenteret af Niels W. Bruun, Frederiksberg 2007

 

Jens Andersen Beldenak, Epitafium, ca. 1529

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Birgitte Bøggild Johannsen, Danmarks Kirker: Odense Amt, 2. bind, hft. 8-10 (S. Knuds Kirke: Gravminder), København, Nationalmuseet, 1996, s. 793

 

Jens Andersen Beldenak, Klagedigt, før 1537

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Birgitte Bøggild Johannsen, Danmarks Kirker: Odense Amt, 2. bind, hft. 8-10 (S. Knuds Kirke: Gravminder), København, Nationalmuseet, 1996, s. 795-797

 

Jacobus Bonnus: Analysis historica vaticinii Firmiani Lactantii de imperio occidentali in orientem transferendo, Wittenberg 1596

Udgave:

Transskription v. Lars Boje Mortensen i Database of Nordic Neo-Latin Literature.  Revideret af August Holst Thomsen og Peter Zeeberg

 

Ole Borch, Carmen Gratulatorium Ad Invictissimum Dominum Dominum FRIDERICUM III. Regem Daniæ, Norwegiæ etc. Hæreditarium,1660

Udgave v. Sebastian Olden-Jørgensen, oversættelse v. Christian Høgel fra:

Sebastian Olden-Jørgensen, Poesi og politik. Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660, Renæssancestudier 8, København: Museum Tusculanum, 1996, s. 148-156

 

Tycho Brahe, Beskrivelse af Sophie Brahe, 1594

Udgave og oversættelse:

Peter Zeeberg, Tycho Brahes Urania Titani, et digt om Sophie Brahe (Renæssancestudier 7), København 1994, 170-177

 

Tycho Brahe, DE NOVA ET NVLLIVS ÆVI MEMORIA PRIVS VISA Stella, iam pridem Anno à nato CHRISTO 1572. mense Nouembrj primùm Conspecta, CONTEMPLATIO MATHEMATICA, København, Lorentz Benedicht, 1573

Udgave:

Tychonis Brahe Dani Opera Omnia, ed. J.L.E. Dreyer, Hauniæ, DSL/Gyldendal, 1913, Bd. 1, s. 3-33.

Oversættelse:

“Tycho Brahe: Om den nye stjerne,” på dansk ved Chr. Gorm Tortzen, Højdepunkter i dansk naturvidenskab, udg. Jan Teuber, København, Gads Forlag, 2002, s. 27-48

 

Tycho Brahe, Elegi til Erik Lange, 1584

Udgave og oversættelse:

Peter Zeeberg, "Amor på Hven - Tycho Brahes digt til Erik Lange",  Renæssancen. Dansk - europæisk - globalt, red. Minna Skafte Jensen og Marianne Pade (Renæssancestudier 2), København 2004 (2. udg.), 177-200.

 

Tycho Brahe, Fratri Gemello, Mortvo in Vtero, København, Matthias Vinitor, 1572

Udgave:

Tychonis Brahe Dani Opera Omnia, ed. J.L.E. Dreyer, Hauniæ, DSL/Gyldendal, 1927, Bd. 9, s. 173

Oversættelse:

Peter Zeeberg, “Tycho Brahes Uraniaelegi. Nyoversættelse, tekst og kommentarer”, ALBVM AMICORVM: Festskrift til Karsten Friis-Jensen i anledning af hans 60 års fødselsdag / Studies in Honour of Karsten Friis-Jensen on the Occasion of his Sixtieth Birthday, red. Marianne Pade, Renæssanceforum, 2007, s. 2

 

Tycho Brahe, In Vraniam Elegia Autoris (fra De nova stella, 1573)

Udgave og oversættelse:

Peter Zeeberg, “Tycho Brahes Uraniaelegi. Nyoversættelse, tekst og kommentarer”,ALBVM AMICORVM: Festskrift til Karsten Friis-Jensen i anledning af hans 60 års fødselsdag / Studies in Honour of Karsten Friis-Jensen on the Occasion of his Sixtieth Birthday, red. Marianne Pade, Renæssanceforum, 2007, s. 6-12

 

Tycho Brahe, Urania Titani, 1594

Udgave og oversættelse:

Peter Zeeberg, Tycho Brahes Urania Titani, et digt om Sophie Brahe (Renæssancestudier 7), København 1994, 136-169

 

Tycho Brahe, To epigrammer, ca. 1594

Udgave og oversættelse:

Peter Zeeberg, Tycho Brahes Urania Titani, et digt om Sophie Brahe (Renæssancestudier 7), København 1994, 178-179

 

Jesper Brochmand, brev fra, se Holger Rosenkrantz

 

Christian 4., Liber compositionum, 1591-93

Udgave og oversættelse:

Christian IV's latinske brevstile 1591-1593, udg. af  Chr. Gorm Tortzen m.fl. Herning 1988

 

Poul Jensen Colding, Dictionarium Herlovianum (uddrag), Kbh. 1626)

Udgave og oversættelse:

Webudgave v. Peter Zeeberg: renaessancesprog.dk

 

Epitafium over Hans Eliasen, Kerteminde Kirke, ca. 1629

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg efter foto i:

Rikke Ilsted Kristiansen og Mogens Vedsø, Danmarks Kirker: Odense Amt, hft. 20-21 (Kirkerne i Kerteminde: Skt. Laurentii Kirke) København, Nationalmuseet, 2009, s. 2022


Epitafium over Anders Jørgensen Mand, Kerteminde Kirke, ca. 1654

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg efter foto i:

Rikke Ilsted Kristiansen og Mogens Vedsø, Danmarks Kirker: Odense Amt, hft. 20-21 (Kirkerne i Kerteminde: Skt. Laurentii Kirke) København, Nationalmuseet, 2009, s. 2030

 

Epitafium over dronning Kristine, Gråbrødre Klosterkirke, Odense, ca. 1521

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Kirsten Eliasen, Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen, Mogens Vedsø, Danmarks Kirker: Odense Amt, hft. 18-19, København, Nationalmuseet, 2001, s. 1828-29

 

Epitafium over Henrik Pontoppidan og Anna Krabbe, Skt. Nikolaj Kirke, Vejle (1659

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen, Danmarks Kirker: Vejle Amt, hft. 2-3, København, Nationalmuseet, 2005, s. 171

 

Epitafium over Jens Borch og Anna Nielsdatter, Ringkøbing Kirke

Udgave:

Transskriberet af Peter Zeeberg efter fotografi i Nyborg, Poulsen og Vedsø, Danmarks Kirker: Ringkøbing Amt, hft. 1-2, København 1998, s. 135

 

Epitafium over Jens Christensen Jegind, Lemvig Kirke (ca. 1675)

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen, Danmarks Kirker: Ringkøbing Amt, hft. 5, København, Nationalmuseet, 1999, s. 396

 

Epitafium over Jørgen Rosenkrantz, Hornslet Kirke, 1523

Udgave:

Minna Skafte Jensen, 'The Language of Eternity', i The Role of Latin in Sixteenth Century Danish Culture Friendship and Poetry. Studies on Danish Neo-Latin Literature, red. af Marianne Pade, Karen Skovgaard-Petersen og Peter Zeeberg, Renæssancestudier 12, København: Museum Tusculanum, 1996, s. 93

 

Epitafium over Mads Jacobsen, nu forsvunden indskrift, Skt. Nikolaj Kirke, Vejle, 1619

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen, Danmarks Kirker: Vejle Amt, hft. 2-3, København, Nationalmuseet, 2005, s. 114

 

Epitafium over Niels Frandsen, nu forsvunden indskrift, Skt. Nikolaj Kirke, Vejle, 1642

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen, Danmarks Kirker: Vejle Amt, hft. 2-3, København, Nationalmuseet, 2005, s. 163

 

Epitafium over prins Frans, Gråbrødre Klosterkirke, Odense, ca. 1521

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Kirsten Eliasen, Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen, Mogens Vedsø, Danmarks Kirker: Odense Amt, hft. 18-19, København, Nationalmuseet, 2001, s. 1829-30

 

Epitafium over Søren Paludan Ribe m.fl., Sankt Nicolai Kirke, Kolding, 1582

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen, Danmarks Kirker: Vejle Amt, hft. 7-9 (Kirkerne i Kolding: Skt. Nikolaj Kirke), København, Nationalmuseet, 2009, s. 750-51

 

Peder Jacobsen Flemløse, Ægloga de eclipsi solari anno 1574. mense novembri futura, København, Lorentz Benedikt, 1574

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg, 2005, utrykt

 

Gravsten i Hvirring kirke, 1668

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Hugo Johannsen, Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen, Danmarks Kirker, Århus Amt, hft. 53-54, København, Nationalmuseet, 2002, s. 5270

 

Gravsten, Vor Frue Kirke, Odense, 1602

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Hugo Johannsen og Karin Kryger, Danmarks Kirker: Odense Amt, hft. 11-12, København, Nationalmuseet. 1998, s.1164

 

Gravsten over Christoffer Urne, Sankt Nicolai Kirke, Kolding, 1548

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen, Danmarks Kirker: Vejle Amt, hft. 7-9 (Kirkerne i Kolding: Skt. Nikolaj Kirke), København, Nationalmuseet, 2009, s. 754

 

Gravsten over Hans Sørensen Harden, Sankt Nicolai Kirke, Kolding, 1612

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen, Danmarks Kirker: Vejle Amt, hft. 7-9 (Kirkerne i Kolding: Skt. Nikolaj Kirke), København, Nationalmuseet, 2009, s. 769

 

Henrik Harder, 4 Epigrammer, 1660

Udgave og oversættelse:

Sebastian Olden-Jørgensen, Poesi og politik. Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660, Renæssancestudier 8, København, Museum Tusculanums Forlag, 1996, s. 144

 

Poul Helgesen, Chronicon Skibyense / Skibykrøniken, ca. 1534

Udgave:

Skrifter af Paulus Helie, ved Marius Kristensen og Hans Ræder, Bd. 6 (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab) København 1937, 53-149

Oversættelse:

Lektor Povl Helgesens historiske Optegnelsesbog sædvanlig kaldet Skibykrøniken, paa dansk ved A. Heise (Selskabet til Historiske Kildeskrifters Udgivelse)  København 1890-91 (repr. 1967), 19-189

 

Poul Nielsen Hingelberg, Vocabulorum variorum expositio (uddrag), Kbh. 1576

Udgave og oversættelse:

Webudgave v. Peter Zeeberg: renaessancesprog.dk

 

Georg Huber, 2 Epigrammer, ca. 1660

Udgave og oversættelse:

Sebastian Olden-Jørgensen, Poesi og politik. Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660, Renæssancestudier 8, København, Museum Tusculanums Forlag, 1996, s. 134

 

Indskrift i Sankt Nicolai Kirke, Kolding, 1520

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen, Danmarks Kirker: Vejle Amt, hft. 7-9 (Kirkerne i Kolding: Skt. Nikolaj Kirke), København, Nationalmuseet, 2009, s. 702

 

Indskrift i Sankt Nicolai Kirke, Kolding, 1712

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg

 

Indskrift, Skt. Nikolaj Kirke, Vejle, ca. 1584

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen, Danmarks Kirker: Vejle Amt, hft. 2-3, København, Nationalmuseet, 2005, s. 163

 

Jens Jørgensen, brev fra, se Mads Jensen Medelfar

 

Kirkeordinansen, 1537

= Ordinatio Ecclesiastica Regnorum Daniæ et Norwegiæ et Ducatuum Sleswicensis Holtsatiæ etcet., København (Hans Vingaard) 1537.

Udgave:

Kirkeordinansen 1537/39. Tekstudgave med indledning og noter ved Martin Schwarz Lausten, København (Akademisk Forlag) 1989, 93-149

[I skarpe parenteser er der indsat et antal forslag til rettelse af formodede trykfejl i originalen. Følgende trykfejl i tekstudgaven er rettet: cathismo > cathechismo; exelcis > excelsis; culgariter > vulgariter; cituitatum > ciuitatum; Superattenens  > Superattendens.]

 

Zacharias Kling, brev fra, se Peder Vinstrup

 

C. Erasmus Michaelius Lætus, BUCOLICA, Cum dedicatoria PHILIPPI MELANTHONIS Præfatione, Wittenberg, Jürgen Rhaws arvinger, 4. April 1560

Udgave:

Transskription v. Katri Jørgensen og Niels Grotum, DSL

 

Erasmus Lætus, Colloquiorum Moralium Libri IIII, Basel (Oporinus) 1573: Colloquium 4, 7 + epilog.

Udgave:

Transskription v. Minna Skafte Jensen.

[Diplomatarisk transskription, dog er ligaturer og nasalstreger opløst.]

 

C. Erasmus Michaelius Lætus, De nato baptisatoque primo FRIDERICI II potentissimi Danorum regis FILIO CHRISTIANO, duce Holtzatiæ, deque istius inaugurationis magnificentia, plausu et solennitate, historiarum libri IIII, 1577

Udgave og oversættelse:

Erasmus Lætus' skrift om Christian IVs fødsel og dåb (1577), udg. Af Karen Skovgaard-Petersen og Peter Zeeberg, København, DSL/C. A. Reitzels Forlag, 1992

 

Zacharias Lund, Admiranda Supremi Numinis OECONOMIA, Nostro seculo Cum alibi, tum potissimum heic in Dania magnis rerum mutationibus manifestata (uddrag), 1660

Udgave og oversættelse:

Sebastian Olden-Jørgensen, Poesi og politik. Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660, Renæssancestudier 8, København, Museum Tusculanums Forlag, 1996, s. 136-40

 

Claus Christoffersen Lyschander, Carmen Elegiacvm continens seriem antiqvæ ac generosæ familiæ Krabborum ..., København 1581

Udgave og oversættelse v. Erik Petersen fra:

C. C. Lyschanders Digtning, udg. af Flemming Lundgreen-Nielsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1989, Bd. 1, s. 23-30

 

Claus Christoffersen Lyschander, Epithalamivm in honorem nvptiarvm D. Johannis Kravse, København 1581

Udgave og oversættelse v. Erik Petersen fra:

C. C. Lyschanders Digtning, udg. af Flemming Lundgreen-Nielsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1989, Bd. 1, s. 12-18

 

Claus Christoffersen Lyschander, In Cunradi Aslaci Jubilæum Danicum et centenarii elapsi Chronologiam, 1621

Udgave og oversættelse v. Erik Petersen fra:

C. C. Lyschanders Digtning, udg. af Flemming Lundgreen-Nielsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1989, Bd. 1, s. 66

 

Claus Christoffersen Lyschander, Propagatio Fidei et Religionis Christianæ in Dania Norvegia, Svecia et aliis vicinis regnis ac terris arctois ..., København, 1582

Udgave og oversættelse v. Erik Petersen fra:

C. C. Lyschanders Digtning, udg. af Flemming Lundgreen-Nielsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1989, Bd. 1, s. 34-64

 

Claus Christoffersen Lyschander, Vasorum REGVM SVECIAE Fata et Carceres, København, Henrich Waldkirch, 1611

Udgave og oversættelse v. Erik Petersen fra:

C. C. Lyschanders Digtning, udg. af Flemming Lundgreen-Nielsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1989, Bd. 1, s. 272-273

 

Mads Jensen Medelfar, breve til og fra, 1614-1629

Udgave:

Holger Fr. Rørdam “Dr. Theol. Mads Jensen Medelfar, biskop i Lund,” Kirkehistoriske Samlinger 4. Rk., 5. Bd., København 1897-1899, 1-55

 

Hans Mikkelsen, brev fra, se Mads Jensen Medelfar

 

Johannes Jacobsen Oldendorph, Libellus de Genealogia Joannis Jacobii Oldendorpii Haderslebensis (selvbiografi, 1563)

Udgave:

Johannes Oldendorphs Selvbiografi. En præsteskæbne fra Haderslev i hertug Hans den Ældres tid, udgivet ved A. Andersen. Skrifter, udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland 34, Tønder 1966.

[Følgende trykfejl i tekstudgaven er rettet: applicutit > applicuit; nuptarium > nuptiarum; postetate > potestate; affinus > affinis; fieri cista > fieri cistam; rescurrectione > resurrectione]

 

Ordinatio Ecclesiastica ..., se Kirkeordinansen 1537

 

Peder Povlsen Paludan, brev fra, se Mads Jensen Medelfar

 

Christiern Pedersen, Uocabularium ad vsum dacorum (uddrag), Paris 1510

Udgave og oversættelse:

Webudgave v. Peter Zeeberg: renaessancesprog.dk

 

Daniel Pfeiff, ADESTE. REGES. ACCURITE. PRINCIPES, København, Peder Morsings enke, 1660

Udgave:

Sebastian Olden-Jørgensen, Poesi og politik. Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660, Renæssancestudier 8, København, Museum Tusculanums Forlag, 1996, s. 146

 

Johannes Pontanus, Sophiæ Brahe, 1594

Udgave og oversættelse:

Peter Zeeberg, Tycho Brahes Urania Titani, et digt om Sophie Brahe (Renæssancestudier 7), København 1994, 180-181

 

Mads Pors, De nomenclaturis Romanis (uddrag), Frankfurt a. M. 1594

Udgave og oversættelse:

Webudgave v. Peter Zeeberg: renaessancesprog.dk


Holger Rosenkrantz, breve til og fra, 1590-1641

Udgave:

Holger Fr. Rørdam, “Breve til og fra Holger Rosenkrands,” Kirkestoriske Samlinger 3. Rk. bd. 1, 114-64.

[Udgavens tekstkritiske noter er indsat i teksten i skarp parentes. Følgende trykfejl i tekstudgaven er rettet: qvadimestre >  qvadrimestre; dilectisismo > dilectissimo; confitendnm > confitendum; reventer > reverenter]

Holger Fr. Rørdam, “Breve til og fra Holger Rosenkrands,” Kirkestoriske Samlinger 3. Rk. bd. 5, 714-63.

Holger Fr. Rørdam, “Breve til og fra Holger Rosenkrands,” Kirkestoriske Samlinger 3. Rk. bd. 6, 24-77, 292-338, 514-58 og 609-53.

[Følgende trykfejl i tekstudgaven er rettet: oculas > oculos; hac unum > hoc unum; Qvam ab rem > Qvam ob rem; haheo > habeo]

 

Hans Jørgensen Sadolin, “Ad Cassionellam,” fra: Elegidia, Wittenberg 1552

Transskription v. Peter Zeeberg

Oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Klaus P. Mortensen og May Schack (red.),  Dansk litteraturs historie, bd. 1,  København 2007, 251

 

Hans Jørgensen Sadolin, “Ad M. Nicolaum Cragium,” fra:  Silvæ, København 1581

Udgave og oversættelse:

Minna Skafte Jensen, “Latinsk Renæssancepoesi i Danmark,” Renæssancen - dansk, europæisk, globalt, red. Marianne Pade og Minna Skafte Jensen (Renæssancestudier  2) København 2004 (2. udg.),  147-160

 

Hans Jørgensen Sadolin, “Ad Philippum Melanthonem,” fra: Elegidia, Wittenberg 1552

Transskription v. Peter Zeeberg

Oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Klaus P. Mortensen og May Schack (red.),  Dansk litteraturs historie, bd. 1,  København 2007, 249-250

 

Hans Jørgensen Sadolin, Epithalamion, fra: Epithalamion Iohannis Georgii Sadolini scriptum in honorem nuptiarum D. Iohannis Francisci Ripensis, Doctoris Medicinæ, et Mariæ, filiæ V. C. Laurentij Olai Bagij. Eiusdem Fasciculus Apollinaris, Wittenberg 1566, A1r-B7v

Transskription v. Peter Zeeberg.

Oversættelser: 

“Polymnia” v. Peter Zeeberg, tidligere delvist trykt i: Klaus P. Mortensen og May Schack (red.),  Dansk litteraturs historie, bd. 1,  København 2007, 254-55

“Melpomene” v. Minna Skafte Jensen, fra: “Et nylatinsk bryllupsdigt,” Man må studere ... -- festskrift til G. Torresin, red. Søren Christian Hindsholm m.fl., Aarhus 1884. 255-60.

 

Hans Jørgensen Sadolin, “Suam in sacrarum literarum studio negligentiam deplorat,” fra: Silvæ, København 1581

Udgave og oversættelse:

Minna Skafte Jensen, “Hans Jørgensen Sadolins lyrik,” Litteratur og lærdom, Dansk-svenske nylatindage april 1985, red. Marianne Alenius og Peter Zeeberg (Renæssancestudier 1) København 1987, 129-137

 

Jørgen Sadolin, Om Jens Andersen Beldenak, ca. 1538

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Birgitte Bøggild Johannsen, Danmarks Kirker: Odense Amt, 2. bind, hft. 8-10, København, Nationalmuseet, 1996, s. 794

 

Jens Andersen Sinning: Oratio de studiis philosophicis, theologiæ studioso necessariis [1545], Ribe 1591.

Udgave:

Transkription v. Peter Zeeberg, med tekstkritiske noter fra: Jens Andersen Sinning, Oration on the philosophical studies necessary for the student of theology, 1545, Tale om nødvendigheden af filosofiske studier for den teologiske student, ed. Eric Jacobsen, København 1991, 8-67

Oversættelse v. Christian Høgel fra:

Jens Andersen Sinning, Oration on the philosophical studies necessary for the student of theology, 1545, Tale om nødvendigheden af filosofiske studier for den teologiske student, ed. Eric Jacobsen, København 1991, 8-67

 

Niels Pedersen Skåning, Dialogismos de ebrietatis turpitudine, København, Andreas Gutterwitz, 1580

Udgave og oversættelse

v. Peter Zeeberg, 2005, utrykt

 

Henrik Smith, Hortulus synonymorum (uddrag), Kbh. 1520

Udgave og oversættelse:

Webudgave v. Peter Zeeberg: renaessancesprog.dk

 


Henrik Smith, Libellus Vocum Latinarum (uddrag), Kbh. 1563

Udgave og oversættelse:

Webudgave v. Peter Zeeberg: renaessancesprog.dkHans Hansen Stage, ECLOGA IN OBITUM PIISSIMÆ AC CASTISSIMÆ MATRONÆ, CATHARINÆ HASEBARD, ..., København, Andreas Gutterwitz, ca. 1578

Udgave og oversættelse:

v. Peter Zeeberg, 2005, utrykt

 

Just Valentin Stemann, I.N.R.I Friderico Magno, København, Henrik Gøde, 1660

Udgave og oversættelse:

Sebastian Olden-Jørgensen, Poesi og politik. Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660, Renæssancestudier 8, København, Museum Tusculanums Forlag, 1996, s. 172-174

 

Niels Kjeldsen Stub, Crepundia (uddrag), 1660

Udgave og oversættelse:

Sebastian Olden-Jørgensen, Poesi og politik. Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660, Renæssancestudier 8, København, Museum Tusculanums Forlag, 1996, s. 176-178

 

Jon Tursen, Vocabularius rerum (uddrag), Kbh. 1561

Udgave og oversættelse:

Webudgave v. Peter Zeeberg: renaessancesprog.dk

 

Anders Sørensen Vedel, Epitafium over hans fader, ca. 1582

Udgave og oversættelse v. Peter Zeeberg fra:

Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen, Danmarks Kirker: Vejle Amt, hft. 2-3, København, Nationalmuseet, 2005, s. 162

 

Peder Vinstrup, breve til og fra, 1659

Udgave:

Otto Ahnfelt, “Brefvexling mellan Peder Winstrup og Zacharias Kling,” Kirkehistoriske Samlinger 4. Rk., 6. Bd., 1899-1901, 204-205

 

Peder Vinstrup, Kroningstale, 1596.

Udgave:

Sebastian Olden-Jørgensen, "Det genfundne manuskript til Peder Vinstrups kroningstale 1596", Danske Magazin, 9. Rk., København, 1999, 245-70

 

Hans Hansen Winsløff, skriftebog, ca. 1646-1649

Udgave:

Otto Ahnfelt, “En Skriftebok från Göinge härad på 1600-tallet,” Kirkehistoriske Samlinger 4. Rk., 5. Bd., København 1897-1899, 337-340

 

Christen Aagaard, Homagii solemnem actum, København, Henrik Gøde, 1660

Udgave og oversættelse:

Sebastian Olden-Jørgensen, Poesi og politik. Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660, Renæssancestudier 8, København, Museum Tusculanums Forlag, 1996, s. 168-170